Diet Planner Sp. z o.o. zrealizowała projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego

Tytuł projektu: „Sztuczna inteligencja budująca na poziomie chemicznym i smakowym zbilansowaną oraz spersonalizowaną dietę dla pacjentów z całego Świata – Dietetyk Świata”

Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności firmy na poziomie światowym. Projekt polegał na przeprowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, prowadzących do wdrożenia w działalności gospodarczej firmy Diet Planner Sp. z o.o. innowacyjnej w skali krajowej i światowej usługi – Dietetyk Świata. Jest to sztuczna inteligencja, która na podstawie potrzeb i preferencji pacjentów przeanalizuje i przygotuje dietę dopasowaną pod względem chemicznym (mikro i makroelementy), odżywczym i smakowym. Projekt obejmuje badania przemysłowe (IV-VI poziom TRL) i eksperymentalne prace rozwojowe (VII – IX poziom TRL). Projekt wiąże się też z innowacyjnością procesową w skali światowej. Mechanizm generowania zbilansowanej oraz spersonalizowanej diety, uwzględniający rozróżnianie preferencji smakowych oraz zasad dobierania smaków, oparty o algorytm sztucznej inteligencji, dotychczas nie był stosowany w Świecie.

Rezultaty projektu: Mierzalnym rezultatem projektu jest Liczba technologii, rozwiązań przetestowanych/gotowych do wdrożenia. Rezultat ten został osiągnięty w wyniku przeprowadzonych badań przemysłowych oraz prac eksperymentalnych prac rozwojowych prowadzących do wdrożenia w działalności gospodarczej beneficjenta jednej usługi: automatycznego generowania zbilansowanej i spersonalizowanej diety.
Wartość projektu: 2 631 500,00 zł

Wartość dofinansowania (wkład Funduszy Europejskich): 1 966 800,00 zł

mapadotacji.gov.pl